КОИ СМЕ НИЕ?

Кои сме ние | УС и комисии към НФФе

През 80-те години на миналия век в България се появяват първите организирани форми на сдружаване на любители на котки и се провеждат първите изложби на домашни любимци, сред които и котки. В началото на 90-те такива единични изложби продължават да се организират като така се запалват все повече любители на котки за по-сериозна работа.
За първи път любители и собственици на котки се обединяват във Българската федерация по фелинология през 1995 г., която е регистрирана в съда чак през 1999 г. по Закона за лицата и семействата.
Междувременно се внасят първите чистопородни родословни котки от елитни европейски клубове и се започва селекционерската и развъдна дейност на Персийски котки. Това се дължи на ентусиазма и последователността на г-жа Иванка Герасимова, благодарение на която през 1998 г. се регистрира и първият фелиноложки клуб – Клуб “Персийска котка”.
Вследствие на промени в законовите изисквания през 2000 г. се наложи пререгистрация на федерацията от 2003 г. като Национална федерация по фелинология (НФФе) по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

От самото начало през 1995 г. Федерацията ни се стреми да следва правилата за работа на Международната федерация по фелинология (ФИФе). През всичките години сме се придържали към изискванията на ФИФе като от 1996 г. издаваме около 100 родословия годишно и до 10 експериментални родословия годишно.
Взаимоотношенията на НФФе и ФИФе се задълбочават през годините основно чрез работата с техни международни съдии на нашите изложби в София. С тяхна помощ ние напреднахме много по отношение практиките и тенденциите на ФИФе за отделните породи, отчитайки препоръките им за развъдната и изложбената ни дейност.
В началото на 2004 г. успяхме да подадем документи за приемане във ФИФе и многогодишните ни усилия се увенчаха с успех. На Генералната асамблея на ФИФе в гр. Албуфейра, Португалия, през м. май 2004 г. НФФе беше представена от г-н Христо Симеонов и приета единодушно за член на ФИФе под патронаж на Австрийския клуб ОВЕК. Изразените на ГА на ФИФе очаквания са за ползотворна съвместна работа. Тези очаквания бяха потвърдени и на ГА на ФИФе през 2005 г. в Малмьо, Швеция.

На Генералната асамблея на ФИФе през 2006 г. в италианската столица - Вечния град РИМ - НФФе отново беше представена от г-н Христо Симеонов и беше приета за пълноправен редовен член на ФИФе с огромно мнозинство! С това се затвърдиха и утвърдиха вече положените основи на взаимоотношенията между ФИФе и България и се отвори път за реалното и пълноценно изграждане на истинската фелинология в България, за което НФФе се бори повече от десетилетие. От май 2006 г. нататък НФФе вече се ползва не само от правата на пълноправното членство във ФИФе, но поема и своите задължения и отговорности.

Федерацията се състои от клубове по категории котки и по населени места. Към всеки от тези клубове имаме и съответно регистрирани във ФИФе развъдници. Членовете ни са от София и редица региони на България като Пловдив, Пазарджик, Габрово, Бургас, Варна, Благоевград, Стара Загора, Враца, Шумен, Велико Търново и други населени места.

Управителен съвет и комисии към НФФе

Управителен съвет на НФФе:

г-жа Камелия Босилкова – Председател

г-жа Иванка Герасимова – Заместник-председател

г-жа Анна АбуАммо – Секретар

г-н Христо Симеонов – Международен секретар

г-жа Нели Чаворска – член на УС

Контрольор:

г-жа Русалина Манчева

Развъдна и изложбена комисия:

г-н Христо Симеонов – Председател

г-жа Иванка Герасимова – LO и RX племенни книги

г-жа Камелия Босилкова – член

г-жа Анна АбуАммо – член

г-ца Нели Босилкова – шеф стюарди

 

назад | нагоре

 

НФФе. Всички права запазени. Web-master